El Pla Conjunt de promoció de l’impost turístic de la Costa Daurada està desenvolupat per la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT) de forma consensuada amb els Patronats de Turisme de Cambrils, Salou i Vila-seca, la Pineda, la Diputació de Tarragona, l’Agència Catalana de Turisme (ACT), així com les associacions empresarials turístiques i englobades dins de la FEHT, la qual cosa representa una col·laboració única a Catalunya. El pla de promoció de l’impost turístic crea sinergies entre els àmbits públic i privat, amb clara voluntat integradora, i optimitza els recursos tècnics i econòmics per assolir objectius de promoció de la zona i dels establiments turístics.

Aquest pla iniciat l’any 2014, anualment preveu tota una sèrie d’accions a Espanya i Europa. Amb un pressupost de 900.000 euros, el pla inclou accions dirigides al públic professional (agències de viatge i touroperadors).

Objectiu del Pla Conjunt de Promoció

El Pla Conjunt de Promoció té com a objectiu, en primer lloc, aplicar els recursos obtinguts provinents de l’impost a les pernoctacions en establiments reglats per impulsar la comercialització i promoció dels productes i els serveis turístics del territori, aplicant noves i diferents eines de promoció que s’allunyin de les tradicionals i que generin un seguit d’impactes al voltant de la idea de destinacions turístiques. I, en segon lloc, dinamitzar i reforçar el coneixement de la destinació.

Aquesta entitat està finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19. Subvenció concedida per a la Contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOC-CONT30IMES)