Actualment la FEHT ofereix diferents tipus de formació i té convenis amb diferents entitats del territori:
FORMACIÓ BONIFICADA

Accions formatives destinades als professionals dels establiments que es poden bonificar mitjançant les quotes de la Seguretat Social de les persones que hi assisteixin.

SARE. Servei d’Assessorament i Reconeixement de l’Experiència.

La FEHT ha signat, recentment, un conveni amb l’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils per tal de difondre el SARE entre els associats. El SARE va destinat a totes les persones que treballen al sector de l’hostaleria i turisme i afavoreix, directament, aquells que tenen molta experiència professional demostrable i voldrien acreditar-la mitjançant una certificació reglada de competències professionals. En aquest sentit, poden obtenir una titulació de Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) o d’un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) d’Hostaleria i Turisme.

FORMACIÓ PRIVADA

Accions magistrals privades destinades a professionals amb perfils de comandament intermedi i direcció.

FORMACIÓ DUAL. Formació d’alternança, formació en el lloc de treball.

Juntament amb l’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils s’està promocionat la Formació Dual, una formació professional en alternança, combinació de teoria i activitat productiva a l’empresa.

GRAU TURISME HOSPITALITY

Suport a la URV per modificar el Grau de Turisme.

 

ESDEVENIMENTS

Esdeveniments de restauració amb ponents de renom.

Aquesta entitat està finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19. Subvenció concedida per a la Contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOC-CONT30IMES)