Política de privacitat

OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT 

FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA, és la marca comercial de LA FEDERACIÓ EMPRESARIAL D’HOSTALERIA I TURISME DE LA PROVINCIAL DE TARRAGONA, SL, la qual actua com a titular, dinamitzadora i gestora de continguts de la present Web. La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA informa als Usuaris que acompleix amb la vigent normativa de protecció de dades, amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de bens i/o serveis és responsabilitat del Grup mencionat anteriorment, propietari d’aquest domini i que opera amb la marca FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA amb la finalitat d’aglutinar el sector empresarial de l’allotjament i la restauració de la provincia de Tarragona i satisfer les necessitats dels professionals i les empreses d’aquests sectors. www.feht-turisme.com disposa de les tecnologies més avançades posades a disposició del usuari.

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA només recull les dades estrictament encasaries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i demés prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits por l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en que s’accedeixi als websites, així como a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA anunciarà en aquesta pàgina Web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran caràcter confidencial pel personal de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE FACILITAR LES DADES Y CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S’informa als Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si be la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferent websites, relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats per la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA i/o pel titular de la Web, els Usuaris acapten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercir-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigit a la següent direcció:

A L’ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT.

PCT de Turisme i Oci – Joanot Martorell, 15 43480 VILA-SECA (Tarragona)

Tanmateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-lo per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA a la direcció indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), como són el nom, cognom i l’e-mail. Aquesta informació és rebuda per la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA i pot ser venuda, cedida o arrendada a altres empreses vinculades al sector d’hotels, apartaments i immobiliària.

FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creades per i per a FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de la Entitat, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Tanmateix, l’informem que la informació de la base de dades podrà ser utilitzada per la identificació dels Usuaris i per la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas de que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

En tot cas, es sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment per tal de que la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa i a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L’USUARI PER A QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

La introducció de les seves dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús, avís legal de les mateixes i que es compromet al seu total compliment durant la navegació i participació en la Web www.feht-turisme.org.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES AMB CONSENTIMENT DE L’USUARI.

Tanmateix, i excepte que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, como és el cas d’informació sobre reserves i serveis hostalers, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer Aliè a la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA col·laborarà per tal de que els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA no podrà vendre, alquilar o cedir les dades personals dels usuaris d’aquesta Web, a empreses vinculades al mateix sector d’activitat de la nostra Entitat, segons l’exposat en els formularis informatius de captació de dades de caràcter personal.

La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA, no podrà vendre, alquilar o cedir els e-mails dels usuaris a altres empreses, vinculades al sector d’activitat de la nostra Entitat, segons l’exposat en els formularis informatius de captació de dades de caràcter personal.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

Ocasionalment, FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA envia un e-mail confirmant la creació de la conta recent creada per un client, notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina Web. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a feht@costa-daurada.com.  

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites como l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, seran d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables de dit accés i del correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i fins pels quals estan concebudes. La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és la FEDERACIÓ EMPRESARIAL D’HOSTALERIA I TURISME DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA, amb domicili a PCT de Turisme i Oci – Joanot Martorell, 15 43480 Vila-seca (Tarragona), i amb la gestió del domini d’Internet www.feht-turisme.org, atenent a comunicaciones dels usuaris i/o interessats a través de l’e-mail feht@costa-daurada.com.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de bens i/o serveis és responsabilitat de les societats mencionades anteriorment, propietàries d’aquest domini i de www.feht-turisme.org, i que opera amb la marca FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE TURISME DE TARRAGONA.

Aquesta entitat està finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19. Subvenció concedida per a la Contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOC-CONT30IMES)