Dades turístiques

La FEHT presenta les principals dades del sector turístic de la província de Tarragona

Total de pernoctacions en allotjament turístics

Ocupació

Llits oferts

Pernoctacions

Estada mitjana

Arribades

Distribució de pernoctacions per mercat

Aquesta entitat està finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19. Subvenció concedida per a la Contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOC-CONT30IMES)