Preocupació i intranquil·litat al sector turístic davant la recurrent manca d’inversions a la província de Tarragona

Davant les últimes informacions que indiquen que el Ministeri de Foment ha decidit convertir l’aeroport Girona-­‐Costa Brava en una extensió de l’aeroport del Prat i per aquest motiu invertirà 55 milions d’euros en la construcció d’una nova estació de l’AVE a Vilobí d’Onyar que donarà servei al citat aeroport, la Federació d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona (FEHT) vol manifestar contundentment:

-­ L’enorme preocupació i intranquil·litat del sector turístic davant la recurrent manca d’inversions a la província de Tarragona, especialment, pel que fa al sistema ferroviari, amb diverses propostes i promeses, però sense cap materialització, ni tan sols avanç.

L’Aeroport de Reus, una infraestructura crucial per al territori, segueix impulsant-­‐se any rere any amb noves companyies i noves destinacions. Aquest ha de ser l’autèntic hub de comunicacions i transports de la Costa Daurada i, per extensió, de tota la província de Tarragona i també un dels principals de Catalunya. Per aquesta raó, exigim que s’executi el projecte de l’Estació Intermodal, un projecte paralitzat des de 2009.

-­El sector privat ha realitzat inversions per valor de més de 200 M€ en els últims 2 anys per millorar els allotjaments turístics, així com els serveis que s’ofereixen.

Aquesta inversió s’ha reflectit positivament amb els últims creixements en nombre de pernoctacions a la província de Tarragona, i el 2017, l’any amb el rècord històric, superant els 22 milions. Perquè el sector turístic continuï sent un motor econòmic, laboral i social a la província de Tarragona ha d’anar acompanyat d’inversions públiques, tant del Govern Central, com de la Generalitat de Catalunya i dels respectius municipis.

-­Constantment, hi ha dubtes en el territori sobre quin és el model ferroviari que s’implantarà. Aquesta incertesa i indefinició no ajuda a la captació d’inversions privades exteriors.

-­A més, hi ha altres temes recurrents que segueixen sense solució com la fatídica N-­ 340 o la paralització de l’A-­‐27.

-­ El turisme és un sector molt sensible a factors interns i externs. Només amb el treball i inversió del sector privat no aconseguirem atraure i fidelitzar els visitants. És necessària també la implicació del sector públic amb inversions i estabilitat. Cal molt d’esforç i treball per captar un mercat i costa molt poc perdre’l.

A tal efecte, Eduard Farriol, president de la FEHT, ha sol·licitat a la Subdelegació del Govern a Tarragona una reunió amb Jordi Serra, subdelegat del Govern d’Espanya a Tarragona, per posar sobre la taula les nostres preocupacions i inquietuds i, sobretot, per conèixer de primera mà quines solucions s’activaran.

Aquesta entitat està finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19. Subvenció concedida per a la Contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOC-CONT30IMES)