L’Associació de Càmpings de Tarragona reivindica l’aplicació de solucions acústiques durant l’Acusticat

L’Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre, representada pel seu vicepresident Joan Anton, ha assistit a l’Acusticat, el congrés bianual sobre el món de l’acústica catalana, celebrat a Granollers. Durant dos dies, a l’Acusticat si han realitzat diferents ponències de nivell amb l’objectiu de fomentar la reflexió acústica, així com promoure mesures i iniciatives en el marc de la prevenció de la contaminació acústica, com ara la difusió, sensibilització i l’educació ambiental, amb l’objectiu de donar visibilitat a les eines de gestió i impulsar la col·laboració entre administracions amb diferents responsabilitats i competències en la matèria. A més, s’hi ha dut a terme una fira expositiva amb solucions i eines acústiques de nivell.

Així, Joan Anton va participar com a ponent en el dilema “L’impacte acústic de les infraestructures ferroviàries en municipis catalans” on va exposar la situació actual i problemàtica en què es troben els 20 càmpings afectats de la demarcació de Tarragona. A més, Ignasi Grau, enginyer agrònom de l’empresa IGREMAP- l’empresa que des de fa 10 anys pren amidament del nivell de soroll des de Tarragona fins a Coma-ruga on hi ha els càmpings afectats per la circulació dels trens- va fer una exposició sobre els entrebancs que impedeixen executar projectes d’instal·lació de proteccions acústiques. El Dr. Jordi Romeu, investigador del Laboratori d’Enginyeria Acústica de la UPC va fer una presentació de les noves solucions tecnològiques.

L’objectiu de la ponència era conèixer la problemàtica acústica que genera el tren a moltes poblacions, així com valorar la integració mediambiental de les infraestructures ferroviàries i millorar la qualitat de vida dels ciutadans en reduir l’impacte acústic derivat de la circulació de trens. Anton ha valorat molt positivament la participació en aquesta ponència, “continuem donant a conèixer la problemàtica que els clients de més de 20 càmpings de costa sofreixen cada dia. A més, estem molt preocupats que amb el tercer fil, siguin molts més els trens de mercaderies que hi circulin. Entre tots cal que cerquem solucions mitigadores realment efectives, ja siguin barreres acústiques, tanques de baixa alçada o altres mecanismes que redueixin el soroll de rodatura de la pròpia via”.

La problemàtica del soroll dels trens en 20 càmpings de Tarragona

Des de Tarragona fins a Coma-ruga hi ha 20 càmpings afectats per la contaminació acústica del tercer fil. Joan Anton va analitzar les dades econòmiques que generen aquests establiments i que es recullen a un estudi encarregat per l’Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre.

Així, Anton va exposar que “aquests 20 càmpings, van sumar l’any 2019 -abans de la pandèmia- 8.070 unitats d’allotjament, equivalents a 24.210 places de càmping (38% del total de la marca turística Costa Daurada i el 9% del total de Catalunya) i van generar 2.999.955 pernoctacions (57% del total de pernoctacions de la marca turística Costa Daurada i 17% del total de pernoctacions a Catalunya). A més, generen gairebé 2.000 llocs de treball a temps complet. Es calcula que l’impacte de l’activitat econòmica generat per aquests 20 càmpings és de 232 milions d’euros”. Amb tot Anton va valorar la necessitat de trobar solucions acordades entre els municipis, empreses afectades i ADIF”.

Aquesta entitat està finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19. Subvenció concedida per a la Contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOC-CONT30IMES)