L’Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre i Creu Roja signen un conveni per fomentar la inserció laboral

El president de Creu Roja Tarragona, el Sr. Ramon Grau, i el president de l’Associació d’apartaments Turístics de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre (AAT), el Sr. Joan Calvet, han formalitzat la signatura d’un conveni de col·laboració entre ambdues entitats en matèria d’ocupació.

L’objectiu d’aquest acord és millorar l’accés al mercat laboral i la qualitat de l’ocupació de les persones en situació de dificultat social que participen en els projectes d’ocupació Creu Roja a la província de Tarragona. Ambdues entitats es comprometen així a treballar conjuntament per facilitar eines que permetin a les persones de col·lectius vulnerables (com ara els joves, els aturats de llarga durada, o les dones víctimes de violència de gènere) superar les barreres d’accés al mercat de treball i millorar la seva ocupabilitat.

Les empreses associades a la AAT podran participar en temes de formació i d’inserció laboral, contribuint així a la lluita contra la vulnerabilitat laboral, la pobresa i la desigualtat de gènere. Aquest acord estableix les línies generals de col·laboració a desenvolupar, situant el focus d’atenció en les persones i col·lectius més vulnerables de la societat.

A partir d’aquest conveni, totes dues entitats han planificat una sèrie d’accions de col·laboració (com ara tallers, xerrades o pràctiques formatives), a realitzar durant el 2023.

Aquesta aliança es duu a terme en el marc del projecte Repte Social Empresarial, que Creu Roja realitza en diversos municipis de la província de Tarragona, i que té per finalitat involucrar al teixit empresarial del territori en la millora de l’accés al mercat laboral de les persones en situació de vulnerabilitat (ja sigui a través d’accions d’intermediació laboral per accedir a un lloc de feina, de la realització de pràctiques laborals o de formació per a l’ocupació).

Durant el 2022 un total de 68 empreses de la demarcació han participat en aquest projecte, establint-se 123 accions de col·laboració. En el darrer any 1.244 persones han estat ateses dins els programes d’ocupació de Creu Roja Tarragona a nivell provincial.

Aquesta entitat està finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19. Subvenció concedida per a la Contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOC-CONT30IMES)