El 90% de la població de Tarragona considera que el turisme és beneficiós per a la demarcació

La Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT) -l’entitat que representa el 90% de les places d’allotjament de la demarcació-, ha presentat els resultats de l'”Estudi sobre la percepció del turisme entre la població de la província de Tarragona” que ha realitzat una empresa d’investigació de mercats amb una mostra de 800 enquestes dutes a terme de forma aleatòria, amb quotes de sexe, edat i diferents zones.

Berta Cabré, presidenta de la FEHT, ha afirmat que “molta gent parla sobre el turisme que tenim a Tarragona, sobre els turistes que ens visiten, sobre si en tenim massa, sobre la qualitat… Com a Federació representant del sector vam considerar necessari fer investigació de mercat a través d’una empresa especialitzada per conèixer quina és la percepció que tenen les persones que resideixen a la província de Tarragona sobre el turisme a nivell d’imatge i com a motor econòmic al territori. Així, ja podrem deixar de parlar sobre sensacions i opinions personals per passar a explicar dades reals”.

Segons l’estudi presentat, les persones enquestades identifiquen dos grans motors econòmics a la província de Tarragona. Per una banda, el turisme (38%), per altra banda, el sector químic (22%) i l’industrial (16%). Més concretament, preguntats sobre la visió que tenen del sector turístic, el 90% de les persones consultades considera que el turisme és més aviat beneficiós per a la província. A l’interior de les Terres de l’Ebre (95%) i al litoral de la Costa Daurada (94%), aquest percentatge és encara més elevat. 

El principal element d’atracció turística percebut per la població de la província de Tarragona, a gran distància de la resta d’elements, són les platges, el mar i la costa en general (72%). Destaca que, en segon lloc, es valori el patrimoni cultural (24%) com a factor d’atracció, seguit en tercer lloc de PortAventura World (18%).

En el conjunt d’opinions plantejades sobre el turisme, el grau més gran d’acord es dona en considerar que el turisme és necessari per al que aporta a l’economia de la província de Tarragona (empreses, llocs de treball), arribant al 93% d’acord. Més enllà d’aquesta percepció que té una connotació econòmica i avalua el turisme com un element generador de riquesa, el 80% de les persones consultades consideren que el turisme té més avantatges que inconvenients i també un 80% considera que el sector turístic (hotels, càmpings, apartaments…) de la província de Tarragona és professional i que està fent un esforç constant per millorar.

Així doncs, Cabré ha analitzat que “en termes generals, el turisme és percebut per la població de la província com un element molt positiu i necessari. En aquest sentit, fins i tot el 58% considera que el turisme ha de ser una prioritat a la província de Tarragona”.

Una visió del turisme al municipi

Cabré ha explicat que “a l’hora de plantejar la investigació es va considerar necessari obtenir una visió més propera fent referència a l’entorn geogràfic del municipi de residència. Així, la percepció del turisme des d’aquesta perspectiva és més positiva que en clau de província”.

El 92% de les persones consultades consideren que el turisme és beneficiós pel seu municipi. Aquest percentatge augmenta fins al 96% en el cas de l’interior de les Terres de l’Ebre, el 95% a Reus i el 94% a la ciutat de Tarragona.

Entre els elements beneficiosos del turisme al seu municipi destaquen els econòmics (54%) i, a més distància, els beneficis per a l’hostaleria (26%) i per al comerç (22%).

En el cantó oposat, destaquen com a aspectes negatius amb un 27% la falta de civisme (botellons, robatoris…) i amb un 15% les problemàtiques de saturació de serveis, col·lapse o falta de serveis. Tot i observar aquests dos aspectes principals, és encara més destacable el fet que el 22% de les persones consultades consideren que el turisme no perjudica de cap manera i el 26% no sap dir cap aspecte negatiu, el que representa pràcticament la meitat de la mostra.

Aquestes percepcions ajuden a entendre per què el 52% de les persones consultades consideren que els agradaria que hi hagués més turisme, al 42% li sembla bé el turisme que hi ha i només el 6% de la mostra preferiria que hi hagués menys turisme. Reforçant aquesta visió d’un turisme positiu als municipis de la província de Tarragona, el 90% de les persones consultades consideren que el turisme té un comportament més aviat bo (71%) o molt bo (19%), mentre que el 9% considera que és més aviat dolent (8%) o molt dolent (1%).

Tot i considerar que el turisme és beneficiós, que té més avantatges que inconvenients i manifestar que es preferiria que en un futur hi hagués més turisme, quan es demana una valoració sobre l’oferta turística al municipi, les puntuacions són modestes, obtenint un 6,53 sobre 10 de mitjana i comptant amb un 39% de valoracions per sota de 6. Per Cabré, “aquesta valoració continguda està expressant de forma manifesta la necessitat de fer una aposta més ferma pel turisme com a motor econòmic. S’observa que, en zones on l’oferta turística és objectivament menor, com la zona interior de la Costa Daurada, les valoracions són més baixes, mentre que en ciutats com Tarragona o Reus, on es disposa d’hotels, restauració i infraestructures enfocades al turisme, es donen valoracions més positives”.

Aquesta entitat està finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19. Subvenció concedida per a la Contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOC-CONT30IMES)