Comunicat FEHT – Decret Llei HUTS

Arran del recent Decret llei que ha elaborat la Generalitat de Catalunya per regular els habitatges d’ús turístic (HUTS), la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona i totes les associacions que l’integren: Associació Hotelera Costa Daurada i Terres de l’Ebre; Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre; Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre; Associació d’Agències de Viatge Receptives de la Costa Daurada, i PortAventura World manifesten unànimement el següent:

  • Considerem que les activitats i iniciatives empresarials que moltes persones i professionals han posat en marxa, o que volen fer-ho ben aviat, no poden estar subjectes només a la voluntat irrevocable del criteri polític d’un govern i de les pressions circumstancials del moment. 
  • Com a empresàries i empresaris que som a la FEHT, i que representem a tot el sector turístic de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre (generem el 25% del PIB de la província), creiem que actuar amb aquestes imposicions legals reguladores a cop de Decret només aporta molta inseguretat jurídica del que pot passar i com pot quedar l’activitat empresarial, i molta incertesa a l’hora d’emprendre nous projectes.
  • Davant aquesta voluntat reguladora imposada pel nostre Govern, considerem que la llibertat emprenedora de les iniciatives empresarials al sector turístic -especialment perjudicat i ja maltractat- es veu molt negativament afectada i ens preocupa què pot venir ara. És francament desmotivador i no ajuda al desenvolupament de nous projectes, tot el contrari, acaba amb ells.
  • Per això, considerem que el Govern de la Generalitat de Catalunya, abans d’actuar a cops de Decrets Llei reguladors, hauria d’haver treballat el tema col·laborant estretament amb totes les entitats del sector econòmic afectat del territori i les Administracions Públiques locals, que són realment els que coneixen perfectament la realitat d’aquesta activitat professional turística a la zona.
  • Des de la FEHT, doncs, reclamem una posició conciliadora i col·laboradora a la Generalitat de Catalunya, lluny d’actuacions imposades per criteris que només responen a una determinada i parcial visió política que afecta negativament moltes persones i empreses.

Aquesta entitat està finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19. Subvenció concedida per a la Contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOC-CONT30IMES)